Výzva k podání cenové nabídky na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ Skalice