Nabídka na zajištění projekčních a inženýrských činností na akci " Kanalizační přípojky v obci Skalice "