Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Skalice za rok 2014