Veřejná vyhláška - stavební povolení na akci oprava místních komunikací v obci Skalice - 2 etapa SO 102 Dešťová kanalizace