Výběrové řízení na akci "vybudování dešťové kanalizace v obci Skalice"