Škola a školka s jídelnou

  • Počátky obecného školství sahají až k tereziánským reformám. Tehdy žáci ze Skalice chodili do české třídy triviální školy v Hostěradicích. V důsledku nepovinné a nepravidelné školní docházky se jen málokdo ze Skalice se uměl před rokem 1848 podepsat. Samostatnou školu měla Skalice od roku 1820. Velkým buditelem Čechů ve Skalici byl učitel Josef Hošek, autor zpěvu chlapců při velikonočním hrkání. Německá škola ve Skalici byla otevřena v roce 1896. Nová školní budova pro českou i německou školu byla postavena v roce 1904 na místě, kde stojí dodnes. Původně měla stát uprostřed obce, kde se dnes nachází stavení č. p. 159.
  • Dlouhou dobu zastávala funkci ředitelky základní a mateřské školy ve Skalici  Mgr. Marie Čaňková, která má velké zásluhy o moderní vybavení školy. V lednu 2006 byla do plného provozu uvedena přistavěná moderně vybavená školní kuchyně, též jídelna a tělocvična – vše podle požadavků EU.
  • Současný ředitel MŠ a ZŠ  je Mgr. Rostislav Rucki ze Želetic, který nastoupil po Mgr. Marii Čaňkové a je velkým přínosem jak pro školu tak pro kulturní život v obci.