Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLÁCENÍ