Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Datum Vyvěšení: 
7.5.2020 - 9.6.2020
PřílohaVelikost
Veřejná vyhláška - zveřejnšní návrhu Aktualizace č.1 Zásad.pdf1.83 MB