Kulturní akce + zajímavosti

Počty ulovené zvěře 2016:

Zvěř srnčí: 56 ks (25 srnců, 17 srn, 14 srnčat) + 7 srn úhyn

Zvěř černá: 25 ks (8 lončáků, 3 bachyně, 14 selat)

Zvěř drobná: 79 zajíců,

53 bažantů

Zvěř dravá: 35 lišek,

1 kuna