Kulturní akce + zajímavosti

Počty ulovené zvěře 2016:

Zvěř srnčí: 56 ks (25 srnců, 17 srn, 14 srnčat) + 7 srn úhyn

Zvěř černá: 25 ks (8 lončáků, 3 bachyně, 14 selat)

Zvěř drobná: 79 zajíců, 53 bažantů

Zvěř dravá: 35 lišek,

1 kuna

 

Počty ulovené zvěře  2017:

Zvěř srnčí:  39 ks (21 srnců, 7 srn, 11 srnčat)

Zvěř černá:  18 ks (2 bachyně, 5 lončáků, 11 selat)

Zvěř drobná: 53 zajíců, 35 bažant kohout

Zvěř dravá: 36 lišek