Členové sboru

K 1. lednu 2010 evidoval náš sbor 34 dospělých členů, 2 dorostence a 24 členů oddílu mladých hasičů.