Záměr obce odprodat nemovitý majetek

Datum Vyvěšení: 
23.8.2010 - 23.9.2010
OBEC SKALICE, SKALICE 92, 671 71 Hostěradice
 
 
 
Z Á M Ě R   O B C E
 
 
Odprodat nemovitý majetek
v katastrálním území obce Skalice u Znojma 747947
 
 
 
Odprodat nemovitý majetek:
 
 
1)     Pozemek                              parcela: č.                                     výměra:
        Orná půda
 
         Cca 1 700 m2                   p. č.   232/1                               6 155 m2
 
 
 
Pozemek vznikne oddělením pozemku č. parcely 232/1 ostatní plocha. Z výše uvedené parcely se oddělí část cca. 1 700m2 , tím vznikne nová parcela s novým parcelním číslem.