Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Datum Vyvěšení: 
8.9.2010 - 18.9.2010
 
Pozvánka
na 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 9. 2010
v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod.
 
                                                                                        
Program: 

                                                         

 

 

 

    • Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

  1. Projednání programu tradičního posvícení 25 – 26. 9
  2. Opětovné schválení závěrečného účtu za rok 2009 „ bez výhrad “
  3. Rozpočtové opatření č. 3
  4. Žádost o prodej pozemku
  5. Žádost o možnosti odkoupení části  parcely p.č. 2244 a 2681
  6. Projednání slavnostního otevření vstupní objekt Selský dvůr.
  7. Informace