Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Datum Vyvěšení: 
6.10.2010 - 17.10.2010

Pozvánka
na 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 10. 2010
v zasedací místnosti OÚ v 18.30 hod.
 
                                                                                        
Program:
  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
  2. Žádost o prodej pozemku ( s dodatkem ke kupní smlouvě )
  3. Žádost o možnosti odkoupení části parcely p.č. 2244 a 2681 po místním šetření
  4. Prodej vlečky
  5. Poděkování zastupitelům obce za práci ve volebním období 2006 – 2010
  6. Informace