Veřejná vyhláška- oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Skalice