Vývěsky

Článek bude zobrazován v "Elektronická" úřední deska -> Vývěšky

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce 3.4.2014

Datum Vyvěšení: 
26.3.2014 - 4.4.2014

Plán kulturních akcí OÚ Skalice na 2 a 3 čtvrtletí 2014

Datum Vyvěšení: 
25.3.2014 - 30.9.2014

Svoz nebezpečného odpadu

Datum Vyvěšení: 
24.3.2014 - 10.4.2014

Svoz velkoobjemového odpadu 2014

Datum Vyvěšení: 
24.3.2014 - 22.5.2014

Plán rozvoje soc. služeb ORP Mor. Krumlov

Datum Vyvěšení: 
24.3.2014 - 31.12.2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce SKALICE.

Datum Vyvěšení: 
14.3.2014 - 31.3.2014

Výkaz zisků a ztrát

Datum Vyvěšení: 
14.3.2014 - 31.3.2014

Rozvaha

Datum Vyvěšení: 
14.3.2014 - 31.3.2014

Příloha

Datum Vyvěšení: 
14.3.2014 - 31.3.2014

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu

Datum Vyvěšení: 
14.3.2014 - 31.3.2014
Syndikovat obsah